Fribord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fribord er marinteknikkstudentene ved HVL i Bergen sin linjeforening.

Vi arrangerer både sosiale og faglig relevante aktiviteter som går utenom ordinær undervisning for medlemmene våre.

 

Styret

Oppe fra venstre: Viktor Aanesen, Elias Lillebostad, Mats Floor Brenden og Emil Meyer Larsson.
Nede fra venstre: Ørjan Riise, Sindre Skjold og Kristina Storegjerde Skogen
Fraværende: Ole Andreas Lundberg

 

Faglige Aktiviteter

For at medlemmene våre skal få et bedre innblikk i hva arbeidslivet etter studiene har å tilby, legger vi til rette for bedriftpresentasjoner fra relevante bedrifter og arrangerer bedrift besøk på anlegg og bedrifter i nærområdet.

Sosiale Events

For å bidra til et bedre studiemiljø og samhold, i og på tvers av klassene, blir det avholdt en rekke sosiale events i regi av                              Fribord Linjeforening.

 

Sponsor